Fuel Save Skuffen

Klepp Mek har lansert Fuel Save skuffen. Kvaliteten er opprettholdt og er produsert på samme gode tradisjonelle Klepp Mek design som standard Laste- og Graveskuffene. Fuel Save skuffen har tynnere i materialene, og egner seg godt til lettere gravearbeid, og er derfor rimeligere. Skuffen finnes opp til 1700L, og kan fås med skjærfront og tenner, både som  Grave- og Lasteskuff model, og finnes også som Dyrkeskuff. Ta kontakt for tegninger eller annen info ang Fuel Save skuffen.

 

 

Kleppmek